TRR-LIKE.NET - ปั้มไลค์ ปั้มไลค์ในโทรศัพท์ ปั้มไลค์เฟซ ปั้มไลค์เฟสบุ๊ค เพิ่มไลค์ฟรี ปั้มไลค์มือถือ ปั๊มไลค์ฟรี autolike ออโต้ไลค์
อย่าลืมตรวจสอบว่าคุณได้เปิดผู้ติดตามโดยต้องตั้งค่าในเฟสให้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปถึงจะเปิดได้
และได้ตั้งโพสต์ที่ต้องการเพิ่มไลค์เป็นสาธารณะแล้ว (เปิดผู้ติดตามคลิกที่นี่)

คำเตือน : เว็บนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไลค์ซึ่งกันและกัน เขาไลค์ให้คุณ คุณก็จะไลค์ให้เขา
ขั้นตอนการใช้งานเว็บปั้มไลค์ TRR-Like!
  1. เปิด "ติดตาม" ในหน้า Facebook ของท่านก่อนการเข้าใช้งานระบบทุกครั้ง เปิดติดตาม !!
  2. ตั้งค่าอายุของท่านให้มากกว่า 18 ปีขึ้นไป
  3. กรณีที่กด "เข้าสู่ระบบ" แจ้งผิดพลาด ขอให้ท่านกด เข้าสู่ระบบ ซ้ำอีกครั้ง จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ปกติ
  4. สมาชิกที่ใช้งานบนโทรศัพท์ระบบ Android สามารถใช้งานได้ผ่าน Chrome สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่!!
  5. สมาชิกที่ใช้งานบนโทรศัทพ์ระบบ iOS สามารถใช้งานได้ผ่าน แอพ Puffin สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ !!
  6. สมาชิกทั่วไป 50 ไลค์ 20 ติดตาม รอเวลา 900 วินาที เติมเงิน!!
  7. สมาชิก VIP 300 ไลค์ 200 ติดตาม รอเวลา 120 วินาที
  8. วีดีโอสอนการใช้งานเว็บปั้มไลค์ คลิก!!
ใช้งานล่าสุด
สุดจะทน ปั้มไลค์สำเร็จ 35 ไลค์
เชี้ย'ปอนด์ ปั้มไลค์สำเร็จ 34 ไลค์
Por ปั้มไลค์สำเร็จ 35 ไลค์
Googleplay ปั้มไลค์สำเร็จ 37 ไลค์
Palm'prika ปั้มไลค์สำเร็จ 37 ไลค์
Prangmrnee ปั้มไลค์สำเร็จ 37 ไลค์
ณัฐ ปั้มไลค์สำเร็จ 37 ไลค์
ทรงพล ปั้มไลค์สำเร็จ 37 ไลค์
Minnie ปั้มไลค์สำเร็จ 37 ไลค์
ณัฐ ปั้มไลค์สำเร็จ 36 ไลค์
ประภาภรณ์ ปั้มไลค์สำเร็จ 36 ไลค์
Prangmrnee ปั้มไลค์สำเร็จ 36 ไลค์
Lookten ปั้มไลค์สำเร็จ 36 ไลค์
ณัฐ ปั้มไลค์สำเร็จ 35 ไลค์
Prangmrnee ปั้มไลค์สำเร็จ 34 ไลค์
บีม ปั้มไลค์สำเร็จ 35 ไลค์
ประภาภรณ์ ปั้มไลค์สำเร็จ 35 ไลค์
K'p ปั้มไลค์สำเร็จ 35 ไลค์
Palm'prika ปั้มไลค์สำเร็จ 34 ไลค์
Prangmrnee ปั้มไลค์สำเร็จ 34 ไลค์

© 2015 - 2016 TRR-Like | TRR-Like.Net | FACEBOOK